относно Народно събрание на Рeпублика България

Народно събрание на Република България,
София 1169, пл. "Народно събрание" 2; тел. 939 39, факс. 981 31 31

Предстоящи събития в Народно събрание на Рeпублика България

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега