събота, 03. март 2018, България, Честване на Освобождението на България от турско Р О Б С Т В О!

от 03. март 2018 - 8:00 до 18:00
138 хора, посещаващи
описание на събитието
Честване на Освобождението на България от турско РОБСТВО!

Поднасяне на венци, цветя и почит към загиналите български, руски и съюзнически войни, дали живота си за освобождението на родината.

Епопеята на Шипка осуетява плана на османското командване за прехвърляне на Централната армия в Северна България и съединяването ѝ със Западната армия. С особен героизъм в боевете за Шипченския проход се отличава Шипченският отряд. В състава му е Българското опълчение. Решителна роля за отстояването му изиграва успешното командване на генерал-майор Николай Столетов и подкрепленията от части на Южния отряд (командир генерал-лейтенант Фьодор Радецки). Задържането на прохода е решаващо за изхода на войната. 3 март е датата, на която е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя. Освобождението на България е възстановяване на българската държавност след петстотингодишно османско робство, в резултат от вековните борби на българския народ за независимост.

Честване на Освобождението на България от турско Р О Б С Т В О!, България събитие

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега