понеделник, 31. декември 2018, България, Get Into the WILD challenge! (Challenge for change #6)

от 31. декември 2018 - 20:00 до 23:00
80 хора, посещаващи
описание на събитието
Предизвикателство #6: “Get Into the WILD challenge! [Опознай Природата]".

Харесваш ли природата? Бъди информиран какво се случва с нея – приеми предизвикателството „Get Into the WILD” challenge [„Опознай Природата“].
Разбери повече за дивата природа и как може да я опазиш!

Предизвикваме те да повишиш своята ангажираност по темата, а ние ще споделяме с теб интересна информация за природата, нейните обитатели, екосистеми, местности и водни басейни, които са застрашени или повлияни негативно, вследствие на човешката дейност.

Образователните кампании за повишаване на обществената осведоменост са необходимост за осъществяване на нужната промяна за опазване на биоразнообразието и природата на нашата планета.

Проблемът с опазването на биологичното разнообразие в момента е един от най-обсъжданите на планетата. Според експерти, под заплаха от изчезване са почти една пета от живите организми. Животинските видове изчезват над 100 пъти по-бързо от обикновеното! Много от видовете животни и растения вече са изчезнали безвъзвратно вследствие на човешката дейност, а най-малко 60% от животните и растенията с общоевропейско значение и 77% от техните местообитания са заплашени. Това се дължи предимно на човешкия фактор, а глобалното затопляне води до необратима промяна на климата и до изчезване на видовете. Масовото изсичане на гори и бързорастящият пазар на търговия с растения и животни оказва все по-силно влияние. За възстановяването на популациите, обаче, са нужни векове. Според доклад на WWF International, през последните 40 години са изчезнали 52% от бозайниците, влечугите, земноводните и водните обитатели на планетата Земя.

60% от екосистемите на Земята са разрушени през последните 50 години! Когато един вид изчезне, може да възникне вторичен ефект върху много други - т.нар. "ефект на доминото“. Причините са много - замърсяването, човешката дейност, промяната в начина, по който използваме земята, преексплоатацията, неустойчивите практики, изкуственото въвеждане на инвазивни видове, което води до разруха и фрагментация на хабитатите и видовете, както и промените в климата. Загубата на биоразнообразието може да има катастрофални последици за икономическото развитие, земеделието, както и за аспекти от нашия живот, за които вероятно никога не сме се замисляли.

Експертите са категорични, че от последното масово измиране преди около 66 милиона години – това на динозаврите, планетата никога не е губила свои животински видове с такова бясно темпо!


Покажи повече
От 90-те години насам шест пъти е намаляло количеството на риба в Черно море. Отровният слой, в който няма кислород и рибите измират, се увеличава. Основните заплахи, пред които са изправени водните обитатели, са свръхуловът, замърсяването, пренос на чужди видове вследствие на корабната дейност, промяна на водния режим на реките, както и отпадъчните вещества от плавателните съдове.
Близо 80% от крайречните природни местообитания и рибни ресурси в река Дунав са били унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени.

Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности, известни още като защитени територии, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че страната е на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа. През 1934 г. България е първата държава на Балканския полуостров, която създава място за опазване на дивата природа - Народен парк Витоша. Някои от българските защитени територии вече са в опасност поради застрояване, изсичане на горите, замърсяване и други човешки практики.

Счита се, че едно дърво произвежда кислород, който е достатъчен за биологичните нужди на 10 човека за една година. Дърветата са полезни за пречистването на въздуха, за почвата, за съществуването на цели екосистеми, за намаляването на шума и намаляването на парниковите газове. Според проучване, през 2012 година в България са добити повече кубически метра дървесина, отколкото от когато и да е било от 60-те години насам. По данни на „Зелени балкани“ всеки ден се изсича гора с площ от 100 футболни игрища. От 1992 г. до 2005 г. площта на гората е намаляла с приблизително 15%!
В същото време българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната – ресурс от чиста питейна вода. Те съхраняват над 80% от защитените растения и над 60% от застрашените от изчезване видове животни в страната! От 1990 година досега светът е изгубил гори с общ размер колкото Южна Африка! Когато горите се изсичат, се нарушава екологичното равновесие в нея, ерозията унищожава почвата, източниците на вода – пресъхват, дъждовете намаляват, климатът се променя

Публикациите в събитието ще разпространяват информация за застрашени видове, местности, водни басейни и екосистеми и проблемите, които възникват вследствие на човешката дейност. Необратими ли са те и какво може да се промени, така че дивата природа да не страда от антропогенната дейност? Кои са добрите примери и инициативи? Поддържай ума си буден и запознат с проблемите на природата!

Приеми предизвикателството „Get Into the WILD” challenge [„Опознай Природата“]. Разбери повече за дивата природа и как може да я опазиш!

Get Into the WILD challenge! (Challenge for change #6), България събитие

Experience The House: Work and Brunch

Experience The House: Work and Brunch

четвъртък 19. септември 2019
2 shares
How to effectively lose you job.

How to effectively lose you job.

вторник 24. септември 2019
2 shares
Startup From The Bottom
събота 21. септември 2019
1 shares
One-to-One Consultations in Sofia - Undergraduate
сряда 09. октомври 2019
3 shares
Startup Pitch Bootcamp: Learn from Prague's Top Entrepreneurs
вторник 08. октомври 2019
3 shares
IT Team Leads: Leading by serving
сряда 09. октомври 2019
2 shares
DevOps: Windows + Kubernetes – past, present and future
четвъртък 03. октомври 2019
3 shares
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега