вторник, 31. декември 2069, New Hope Freewill Baptist Church 3819 County Road 31, Abbeville, Al, Combined Youth Revival

от 31. декември 2069 - 0:00

New Hope Freewill Baptist Church 3819 County Road 31, Abbeville, Al

1 хора, посещаващи
описание на събитието
Everyone is invited: Guest Evangelist will be Pastor Dennis Blakley of Zion Chapel Church Louisville, Al

Combined Youth Revival, New Hope Freewill Baptist Church 3819 County Road 31, Abbeville, Al събитие

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега