четвъртък, 18. април 2019, Faculty of Chemistry and Pharmacy, Филмова вечер с "Living the change"

описание на събитието
Living the change

Филмова вечер с "Living the change", Faculty of Chemistry and Pharmacy събитие

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега