вторник, 23. април 2019, Innovator, DeepTex/AI - Машинно обучение: интро (Intro to Machine Learning)

от 23. април 2019 - 18:30 до 22:00

Innovator

Покажи на картата
0 хора, посещаващи
описание на събитието
Добре дошли в новата група за "дълбоки технологии" - DeepTexПървата ни среща ще бъде на тема "Въведение в машинното обучение / Intro to Machine Learning".Лектор: Александър ГеоргиевПрограма:18:30-19:00 - Интро в групата19:00-22:00 - Лекция>> Supervised learning vs. Unsupervised Learning - Типове Supervised learning: Classification vs. Regression - Classification - Regression>> Unsupervised Learning - Generative adversarial networks>> Reinforcement Learning - Game AI - Self Driving Cars
>> Базова математика за класификация - Какво е модел - Какво е loss функция - Оптимизационен метод /gradient descent/>> Популярни frameworks за ML и DL>> Кратка демонстрация

DeepTex/AI - Машинно обучение: интро (Intro to Machine Learning), Innovator събитие

Prêt d'argent Simple et Rapide avec des Conditions Flexibles

Prêt d'argent Simple et Rapide avec des Conditions Flexibles

четвъртък 30. август 2018
3 shares
Масово увеличаване на IQ

Масово увеличаване на IQ

сряда 05. май 2027
3 shares
CI/CD made easy in iOS
четвъртък 19. септември 2019
1 shares
.NET Conf 2019 Bulgaria
сряда 30. октомври 2019
1 shares
The architecture of a modern SQL engine written in C++
сряда 18. септември 2019
3 shares
The world needs privacy preserving AI
вторник 17. септември 2019
2 shares
CI from scratch with Jenkins
четвъртък 12. септември 2019
2 shares
Yoga Deep Stretch & Dance Body Flow - DIVA ZONE
вторник 20. август 2019
3 shares
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега