понеделник, 24. юни 2019, NETWORKING: Premium Coworking Space, Pitch2Pitch | 1 min. Elevator Pitching Event

от 24. юни 2019 - 19:00 до 23:00

NETWORKING: Premium Coworking Space

Покажи на картата
0 хора, посещаващи
описание на събитието

#Pitch2Pitch


Followed by English

#Pitch2Pitch е ежемесечна поредица, в която предприемачи и иноватори ще имат шанс да споделят проекта си пред публика и инвеститори от България и Израел.

Покажи повече

5+5 Startup-а всеки месец ще имат възможността да ни грабнат в рамките на 1 минута с идеята или проекта си (независимо в коя фаза е). След това ще разполагат с още 2 минути за въпроси от публиката и инвеститорите.

След официалната част, ще има 'нетуъркинг' между гостите 'стартъпите' и инвеститорите, а бирите и виното са от нас.

Събитието е публичнио и БЕЗПЛАТНО. Всеки, който се интересува от предприемачество и инвестиране, е добре дошъл.

Всеки месец ще бъде избиран по един победител, който ще се бори за годишната награда.

Може да кандидатстваш за участие с идеята или проекта си в надпреварата през този линк:

Месечните победители ще получат:


- Едноседмичен Bootcamp Training в Networking Sofia: Premium Coworking Spaces


- Едногодишно клубно членство* в Networking Sofia: Premium Coworking Spaces на стойност 1425лв за всеки член от екипа.

Годишният победител ще получи:


- Двупосочни билети и настаняване за една седмица в Израел


- Едноседмичен Bootcamp Training в Израел с инвеститорите с най-много EXIT-а в Израел


- Възможност за инвестиция в идеята до $120 000

ДАТА: 24.06.2019


ЧАС: 19:00


МЯСТО: Networking Sofia: Premium Coworking Spaces - София, ул. "Г.С. Раковски" 25


ВХОД: СВОБОДЕН

*едногодишното клубно членство в Networking Sofia: Premium Coworking Spaces включва:


- достъп до споделените пространства до 20 часа/месец


- правото да посещавате нашите бизнес брънчове ‘Make MONDAY GREAT again’


- безплатни напитки (вода, кафе, чай, бира, вино) за Вас и Вашите гости


- високоскоростен бизнес интернет


- 24-часов достъп


- Lounge Area за Вашите бизнес срещи, с 200-годишен роял и камина


- рецепционистка, готова винаги да Ви помогне


- цветен принтер, шредър, ламинатор и др.


- достъп до нашата арт работилница, с възможност да се използва всичко предоставено в нея

____________________________________________________________

# Pitch2Pitch

#Pitch2Pitch is a monthly series where entrepreneurs and innovators will have the chance to share their project.

5 + 5 Startup every month will have the opportunity to grab us within a 1 minute with your startup (any stage). Then they will have 2 more minutes for questions from the audience and the investors.

After the official part of the event, there will be a bit of networking between the guests, startapists and investors, while the beer and wine are from us.

The event is public and FREE. Anyone interested in entrepreneurship and investments is welcome.

Each month one winner will be selected to compete for the annual prize.

Contender application link:

At Networking Sofia: Premium Coworking Spaces we have invited investors from Bulgaria and Israel.

Monthly winners will receive:


- One-week Bootcamp Training at Networking Sofia: Premium Coworking Spaces


- One year club membership * at Networking Sofia: Premium Coworking Spaces worth 1 425 BGN for each team.

The annual winner will receive:


- Tickets and one-week accommodation in Israel


- One-week Bootcamp Training in Israel with Israeli startup investors. One of them holding the title "most EXITs in Israel"


- Opportunity to invest in the idea up to $120,000

DATE: 24.06.2019


HOUR: 19:00


PLACE: Networking Sofia: Premium Coworking Spaces


Sofia, 25 Str.


ENTRANCE: FREE

* One-year membership at Networking Sofia: Premium Coworking Spaces includes:


- access to shared spaces up to 20 hours/month


- the right to visit our business Brunches 'Make MONDAY GREAT again'


- free drinks (water, coffee, tea, beer, wine) for you and your guests


- high-speed internet.


- 24-hour access


- Lounge Area for your business meetings, 200-year grand piano, and fireplace


- Receptionist, always ready to help


- color printer, cutter, laminator, etc.


- access to our art workshop, with the opportunity to use everything provided in it


Pitch2Pitch | 1 min. Elevator Pitching Event, NETWORKING: Premium Coworking Space събитие

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега