вторник, 22. октомври 2019, Hotel Novotel Sofia, Проблеми на информационната сигурност

от 22. октомври 2019 - 9:00 до 16:00

Hotel Novotel Sofia

Покажи на картата
0 хора, посещаващи
описание на събитието
Този практически ориентиран форум е броени седмици преди да изтекат сроковете за въвеждане на минималните мерки по Закона за киберсигурност

Проблеми на информационната сигурност, Hotel Novotel Sofia събитие

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега