понеделник, 02. декември 2019, Pavilion Cafe, Beacon Building, And Cursed be he that moves my bones:Digital Solutions to Taboo Archaeology

от 02. декември 2019 - 17:30 до 19:00

Pavilion Cafe, Beacon Building

Покажи на картата
0 хора, посещаващи
описание на събитието
Profs in the Pav - 'Digital University series' And Cursed be he that moves my bones:Digital Solutions to taboo Archaeology

And Cursed be he that moves my bones:Digital Solutions to Taboo Archaeology, Pavilion Cafe, Beacon Building събитие

If not now, then when? | BOLD Design Week

If not now, then when? | BOLD Design Week

четвъртък 28. ноември 2019
2 shares
Women in Corporate Bulgaria
понеделник 18. ноември 2019
1 shares
JavaScript: Server-Side Rendering - на живо с Nuxt.js
сряда 20. ноември 2019
3 shares
Blockchain: Ethereum Gas Cost Optimizations
четвъртък 21. ноември 2019
2 shares
Software QA: Security testing - from lizard to wizard in 40 minutes
понеделник 18. ноември 2019
4 shares
Farmer Michael And Kathleen Return To Newry
петък 22. ноември 2019
2 shares
Jo Gibson: What the Biopsychosocial Model Really Means in Practice
четвъртък 12. декември 2019
4 shares
Random Hand w/ Popes of Chillitown & Riskee and the Ridicule
петък 13. декември 2019
3 shares
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега