сряда, 29. януари 2020, Великобритания, The Neuroscience of Therapeutic Attachment

от 29. януари 2020 - 18:30 до 20:30
0 хора, посещаващи
описание на събитието
The Neuroscience of Therapeutic Attachment
(c) nscience UK 2019 / 20

The Neuroscience of Therapeutic Attachment, Великобритания събитие

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега